W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr VI/51/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
na podstawie art.18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 r., poz. 994 ze zm. ), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)
status uchwały obowiązująca

Treść

Uchwała Nr VI/51/2019
Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 r., poz. 994 ze zm. ), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Zarządza się na terenie Gminy Łochów pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, w drodze inkasa.
2. Na inkasentów podatków, o których mowa w ust. 1, na obszarze sołectw wyznacza się następujące osoby:
1) We wsi Barchów - Zbigniew Jarzec,
2) We wsi Budziska - Stanisława Górska,
3) We wsi Baczki - Ewa Śliwoska,
4) We wsi Burakowskie - Maria Owsianko,
5) We wsi Brzuza – Krystyna Gmur,
6) We wsi Dąbrowa - Patrycja Kowalczyk – Gołaszewska,
7) We wsi Gwizdały – Ewa Wieliczko,
8) We wsi Jasiorówka - Alicja Pawłowska
9) We wsi Jerzyska - Jarosław Grodkowski,
10) We wsi Kamionna - Krystyna Kielan,
11) We wsi Kalinowiec - Małgorzata Kalata,
12) We wsi Kaliska - Krzysztof Dudkiewicz,
13) We wsi Karczewizna - Zenon Szczęsny,
14) We wsi Laski - Bożenna Decyk,
15) We wsi Łazy – Monika Marcheluk,
16) We wsi Łojki - Monika Kościesza,
17) We wsi Łopianka – Radosław Michalak,
18) We wsi Łojew - Mariusz Siwek,
19) We wsi Łosiewice - Romana Nowak vel Nowakowska,
20) We wsi Majdan - Katarzyna Kurek,
21) We wsi Matały - Paweł Strąk,
22) We wsi Nadkole - Czesława Rudnik,
23) We wsi Ogrodniki – Zuzanna Marianna Bańska,
24) We wsi Ostrówek - Karol Narzymski,
25) We wsi Pogorzelec - Stanisława Biernacka,
26) We wsi Szumin - Katarzyna Kowalska,
27) We wsi Twarogi - Małgorzata Kochanowska,
28) We wsi Wólka Paplińska - Mariola Sulich,
29) We wsi Zagrodniki - Kazimierz Wróblewski,
30) We wsi Zambrzyniec - Agata Janiszewska – Grzymała,
31) We wsi Samotrzask- Adam Osemka.
3. Za pobór i terminowe wpłacenie podatków wymienionych w ust. 1 inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 7% od sum zainkasowanych i wynagrodzenie roczne w wysokości 1 600, 00 zł.
4. Pobrany podatek inkasenci są zobowiązani wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Łochowie w ciągu 5 dni  po upływie terminu płatności danej raty.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXXIX/271/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku, rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane