Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr VII/55/2019

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt. 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258, art. 264 ust. 3 oraz art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR VII/55/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE


z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Łochów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt. 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258, art. 264 ust. 3  oraz art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Wprowadza się w budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2.
Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:
1) dochody 92.935.952,40 zł, w tym: dochody bieżące 75.971.898,00 zł, dochody majątkowe   
16.964.054,40 zł,
2) wydatki  97.334.867,40 zł, w tym: wydatki bieżące 72.223.167,68 zł, wydatki majątkowe 25.111.699,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3.
1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.398.915 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych  kredytów i pożyczek  oraz wolnymi środkami w kwocie 4.398.915 zł.
2. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie 6.635.288,00 zł
2) rozchody budżetu w kwocie 2.236.373,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.
Zmienia się plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,  zgodnie   z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.
Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 291.057 zł..

§ 6.
Ustala się kwotę, przypadającą do spłaty w 2019 roku wydatków z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę w wysokości 17.240 zł.

§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Łochowa.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie


Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij