Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr VIII/64/2019

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

Status Obowiązująca

Treść

Uchwała Nr VIII/64/2019
Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258, art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Wprowadza się w budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie  z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2.
Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:
1) dochody 92.352.909,26 zł, w tym: dochody bieżące 76.288.350,86 zł, dochody majątkowe 16.064.558,40 zł,
2) wydatki 96.401.824,26 zł, w tym: wydatki bieżące 72.795.172,33 zł, wydatki majątkowe 23.606.651,93 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 2a.    

§ 3.
1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.048.915 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami w kwocie 4.048.915 zł.
2. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie 6.285.288,00 zł
2) rozchody budżetu w kwocie 2.236.373,00  zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.591.104 zł, w tym:
1) 2.354.731,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
2) 2.236.373,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5.
Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.
Zmienia się plan dotacji i wydatków realizowanych w drodze zawartych  porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 7.
Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Łochowa.

§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij