W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr VIII/65/2019

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c) i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Treść

Uchwała Nr VIII/65/2019
Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c) i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Postanawia się zaciągnąć w roku budżetowym 2019 długoterminowy  kredyt bankowy, w łącznej kwocie 4.226.704 zł (słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset cztery złote) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Kredyt o którym mowa w ust.1 zostanie zaciągnięty w kwocie 1.990.331 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku, z przeznaczeniem na (wkład własny) finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych  oraz w kwocie 2.236.373 zł (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote)  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 2.
Źródłem spłaty zaciągniętego kredytu będą udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Spłata kredytu nastąpi w latach 2020 – 2038.

§ 3.
Ustala się zabezpieczenie spłaty kredytu i odsetek w formie „weksla In blanco”.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane