Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XIII/103/2019

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

zmieniająca uchwałę nr II/13/2018 przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Status uchwały Obowiązująca

Treść

Uchwała Nr XIII/103/2019
Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia 9 października 2019 r.

w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Na podstawie z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1. 
W załączniku do uchwały Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany: Rozdział 6 — Okres realizacji programu oraz wysokość środków planowanych na realizację programu § 10 otrzymuje brzmienie:
„Na rok 2019 zaplanowano środki  na realizację Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w wysokości 38 500,00 zł, w następującym podziale:
1) Na realizację lub wsparcie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 10 000,00 zł;
2) na realizację lub wsparcie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przeznacza się środki w wysokości 8 500,00 zł;
3) na realizację  lub wsparcie zadań w zakresie działalności społecznej 15 000,00 zł;
4) na realizację lub wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 5 000,00 zł.”.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij