Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XVI/116/2019

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok

Status uchwały Obowiązująca

Treść

Uchwała Nr XVI/116/2019
Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia 4 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258, art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1. 
Wprowadza się w budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. 
Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:
1) dochody 97.612.207,01 zł,  w tym: dochody bieżące 81.119.112,95 zł, dochody majątkowe 16.493.094,06 zł,
2) wydatki 101.787.930,32 zł, w  tym: wydatki bieżące 77.557.856,37 zł, wydatki majątkowe 24.230.073,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.    

§ 3. 
1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.175.723,31 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami w kwocie 4.175.723,31 zł.
2. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie  6.412.096,31 zł
2) rozchody budżetu w kwocie 2.236.373,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 
Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 
Zmienia się plan wydatków realizowanych w drodze zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 
Zmienia się  plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 7. 
Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 
Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 
Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Łochowa.

§ 10. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij