W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XVI/118/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w tym podatku
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 14398

Treść

Uchwała Nr XVI/118/2019
Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia 4 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.)  Rada Miejska w Łochowie, uchwala co następuje:

§ 1. 
Ustala się stawki roczne podatku od nieruchomości w wysokościach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki gospodarcze jeśli przestały pełnić funkcję budynków gospodarczych związanych z działalnością rolniczą lub leśną,
2) budynki lub ich części zajęte pod działalność edukacyjną w zakresie ochrony przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych położone na terenie Gminy Łochów w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

§ 3. 
Traci moc uchwała Nr XXXIII/235/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w tym podatku (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 08.11.2016 r., poz. 9420).

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane