Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XVI/119/2019

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego

Status uchwały Obowiązująca

Treść

Uchwała Nr XVI/119/2019
Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia 4 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)  oraz art. 216, ust. 2, pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 ze zm.)  Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. Postanawia się udzielić w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Węgrowskiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4210 W Kamionna -Baczki- Stoczek na odcinku Baczki-Wieliczna, długość odcinka 1,780 km” 2. Określa się wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1 w kwocie 170.729,63 zł  (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 63/100).

§ 2. 
Upoważnia się Burmistrza Łochowa do podpisania  stosownej umowy, w której będą szczegółowo określone zasady pomocy finansowej.

§ 3. 
Traci moc uchwała Nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego zmieniona uchwałą Nr X/86/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego i uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego zmienionej uchwałą Nr X/86/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR IX/80/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego.

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij