W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XVII/124/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łochów
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 15419

Treść

Uchwała Nr XVII/124/2019
Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łochów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1. 
Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łochów, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 3. 
Traci moc Uchwała Nr LIX/407/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łochów zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie nr II/11/2018 z dnia 28.11.2018 r. oraz uchwałą nr IV/32/2018.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane