W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XVIII/129/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2020-2038
status uchwały obowiązująca
Uchwala Nr XVIII/129/2019
Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2020-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz zgodnie z § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.
1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łochów na lata 2020-2038, zgodnie z:
1) Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2) Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF realizowanych w 2020 roku.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2.
1. Upoważnia się Burmistrza Łochowa do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Łochów, ujętych w Załączniku Nr 2 do Uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2020.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§4.
Traci moc uchwała IV/20/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2019 - 2038 ze zmianami.

§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego