W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XXII/162/2020

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów”

Status uchwały Uchylona

Treść

UCHWAŁA NR XXII/162/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się zaciągnąć w 2020 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie długoterminową pożyczkę w kwocie 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Łochów” realizowanej z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 2.

Źródłem spłaty zaciągniętej pożyczki będą wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 3.

Spłata pożyczki nastąpi w latach 2021 – 2028.

§ 4.

Ustala się zabezpieczenie spłaty pożyczki i odsetek w formie „ weksla In blanco”

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane