W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XXII/163/2020

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXII/163/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c) i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się zaciągnąć w roku budżetowym 2020 długoterminowy kredyt bankowy, w łącznej kwocie 2.441.508 zł (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset osiem złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Kredyt o którym mowa w ust.1 zostanie zaciągnięty w kwocie 1.336.748 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku, z przeznaczeniem na (wkład własny) finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz w kwocie 1.104.760 zł (słownie: jeden
milion sto cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 2.

Źródłem spłaty zaciągniętego kredytu będą udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Spłata kredytu nastąpi w latach 2021 – 2038.

§ 3.

Ustala się zabezpieczenie spłaty kredytu i odsetek w formie „weksla In blanco”.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane