W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XXII/164/2020

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wszystkim grupom przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łochów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 5266

Treść

UCHWAŁA NR XXII/164/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wszystkim grupom przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łochów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Na podstawie art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567 i 568), art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przedłuża się termin płatności podatku od nieruchomości wszystkim grupom przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łochów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, wyznaczając następujące terminy:
1) osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - termin płatności raty podatku od nieruchomości płatnej do 15 maja 2020 roku przedłuża się do dnia 31  sierpnia 2020 r.
2) osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym oraz spółkom niemającym osobowości prawnej - termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych do dnia: 15 maja 2020 r.  i 15 czerwca 2020 r. przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020 r.

§ 2.

Przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1. stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane