W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XXIV/171/2020

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Łochów

zmieniona przez XXXIII/223/2020

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 6996

Treść

UCHWAŁA NR XXIV/171/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Łochów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:
§ 1.

Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Łochów.

§ 2.

1. Wysokość stawek dziennych opłaty targowej określa Załącznik do niniejszej uchwały.
2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej na terenie Gminy Łochów w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie, ul. Myśliwska 4.
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 15% od pobranej opłaty targowej.

§ 4.

Zwalnia się z opłaty targowej:
1) sezonową sprzedaż w ogródkach letnich przyległych do lokali gastronomicznych, stanowiących integralną część działalności prowadzonej w tych lokalach,
2) sprzedaż prowadzoną podczas festynów /zabaw/ na wolnym powietrzu, imprez artystycznych, kulturalnych, wystaw organizowanych na terenie Gminy Łochów.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 6.

Traci moc uchwała NR XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 21 października 2015 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Łochów, wyznaczenia terminu płatności, wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 8660)

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane