W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała Nr XXIX/196/2020

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXIX/196/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 216, ust. 2, pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Węgrowskiego na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W w miejscowości Barchów”.
2
. Określa się wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1 w kwocie 1.603.500,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące pięćset złotych 00/100).
1) w 2021 roku w kwocie 481.050,00 zł,
2) w 2022 roku w kwocie 1.122.450,00 zł.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Łochowa do podpisania stosownej umowy, w której będą szczegółowo
określone zasady pomocy finansowej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane