W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XXX/207/2020

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XVII/125/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 11051

Treść

UCHWAŁA NR XXX/207/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/125/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 6 r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVII/125/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2. ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Odbiór odpadów zdrewniałych oraz gałęzi z pielęgnacji zadrzewień dopuszcza się poprzez ich przekazanie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanego dalej także: PSZOK.”
2) § 4. ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przyjęcie bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odpadów zdrewniałych oraz gałęzi z pielęgnacji zadrzewień zapewnione jest wyłącznie z nieruchomości, dla których właściciel nie wskazał kompostowania w miejscu wytworzenia odpadów.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane