W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XXX/208/2020

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XX/145/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2020 roku

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 11052

Treść

UCHWAŁA NR XXX/208/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/145/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638), Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr XX/145/2020  Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:
§ 7 otrzymuje brzmienie:W 2020 roku Gmina Łochów zapewniła w budżecie kwotę 132.600,00 zł. na pokrycie kosztów związanych z programem, gdzie:
1) odławianie, transport i utrzymanie w schronisku oraz wszelkie zabiegi wykonywane  
w schronisku – 36.300,00 zł,
2) umieszczenie zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym - 1.000,00 zł,
3) usługi weterynaryjne, całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierzęcia, sterylizacja oraz usypianie ślepych miotów - 50.000,00 zł,
4) zakup klatek do wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz chwytaka do wyłapywania psów,
rękawice do łapania psów i siatka do łapania zwierząt bezdomnych – 5.000, 00 zł,
5) zakup karmy oraz dożywianie bezdomnych zwierząt - 17.700, 00 zł,
6) dofinansowanie zabiegów sterylizacji (kotek), których właściciele mieszkają na terenie gminy - 4.000,00 zł,
7) zabezpieczenie klatek dla bezdomnych zwierząt w miejscu tymczasowego przechowywania– 1.143,76 zł,
8) budowa czterech boksów do tymczasowego zabezpieczenia bezdomnych zwierząt
odłowionych z terenu gminy Łochów przed wyjazdem do schroniska – 17.456, 24 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane