W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XXXIII/219/2020

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2021-2040
status uchwały obowiązująca
Uchwala Nr XXXIII/219/2020
Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów
na lata 2021-2040


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz zgodnie z § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§1.
1.    Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łochów na lata 2021-2040, zgodnie z:
1)    Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2)    Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF realizowanych w latach 2021-2028.
2.    Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.


§2.

1. Upoważnia się Burmistrza Łochowa do zaciągania zobowiązań:
1)  związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Łochów, ujętych w Załączniku Nr 2 do Uchwały,
2)  z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2021.


§3.

Upoważnia się Burmistrza Łochowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Łochów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.


§4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§5.


Traci moc uchwała XVIII/129/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2020 - 2038 z późniejszymi zmianami.


§6.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa


Załączniki

Powiadom znajomego