W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XXXIV/230/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
zmieniająca uchwałę nr XXXIII/224/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXXIV/230/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 27 stycznia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z ze zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z ze zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIII/224/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu, że zachodzą przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej.”;;
2) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest przez osoby korzystające z pomocy lub przez ich opiekunów w kasie Urzędu Miejskiego w Łochowie lub bezpośrednio na rachunek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane