W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XVI/114/2015

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów.
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 32 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2015 r., poz. 199 z późn.zm.) Rada Miejska w Łochowie po zapoznaniu się z wynikami analiz zawartych w opracowaniu zatytułowanym „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów, zaopiniowanym przez Gminną Komisję Urbanistyczno Architektoniczną, uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść


Uchwała NR XVI/114/2015
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 25 listopada 2015 r.


w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 32 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2015 r., poz. 199 z późn.zm.) Rada Miejska w Łochowie po zapoznaniu się z wynikami analiz zawartych w opracowaniu zatytułowanym „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów, zaopiniowanym przez Gminną Komisję Urbanistyczno Architektoniczną, uchwala co następuje:


§ 1 .


Przyjmuje się do wiadomości wyniki „Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów” stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2 .


Uwzględniając wyniki oceny o której mowa w §1 stwierdza się potrzebę:
1) Zakończenia prac nad procedowanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy.
2) Przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określające aktualną politykę przestrzenną gminy Łochów.
3)Sukcesywnego aktualizowania obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie dostosowania do potrzeb i wymogów ustawowych.


§ 3 .


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.§ 4 .


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Andrzej Suchenek


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane