W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XL/277/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2021-2040
status uchwały obowiązująca

Treść

Uchwala Nr XL/277/2021
Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia 28 lipca 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2021-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§1.

1.    W uchwale Nr XXXIII/219/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2021-2040 wprowadza się następujące zmiany:
1)    załącznik Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2)    załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2.    Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane