W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XVIII/127/2015

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
na podstawie Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515), Rada Miejska w Łochowie, uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść


Uchwała NR XVIII/127/2015
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.


sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów


Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz.  1515), Rada Miejska w Łochowie, uchwala co następuje:


§ 1 .


1 . Ustala się dietę dla sołtysów w kwocie 92 zł (dziewięćdziesiąt dwa złote).

2 . Dieta o której mowa w §1 ust. 1 płatna jest miesięcznie z dołu do 10 każdego miesiąca z kasy Urzędu Miejskiego w Łochowie lub na konto wskazane przez sołtysa, na podstawie listy obecności.

3 . W przypadku pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc wysokość diety zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji przyjmując, że miesiąc liczy 30 dni.


§ 2 .


Traci moc uchwała Nr XXVII/151/96 Rady Gminy w Łochowie z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów).


§ 3 .


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 4 .


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Andrzej SuchenekPowiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane