W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr LXIX/473/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień  przedmiotowych w tym podatku
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 11919

UCHWAŁA NR LXIX/473/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE


z dnia 25 października 2023 r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień  przedmiotowych w tym podatku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz.70 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie, uchwala co następuje:


§ 1. Określa się stawki roczne podatku od nieruchomości w wysokościach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki gospodarcze jeśli przestały pełnić funkcję budynków gospodarczych związanych z działalnością rolniczą lub leśną,
2) budynki lub ich części zajęte pod działalność edukacyjną w zakresie ochrony przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych położone na terenie Gminy Łochów w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza,
3) budynki lub ich części i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem budynków lub ich części i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


§ 3. Traci moc uchwała Nr LV/377/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w tym podatku (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 07.11.2022 r., poz. 11345) oraz uchwała Nr LIX/392/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LV/377/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w tym podatku ( Dz. U. Woj. Maz. z dnia 12.01.2023 r., poz. 392)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego