W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr LXIX/475/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
status uchwały obowiązująca

UCHWAŁA NR LXIX/475/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE


z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 109 ust. 1 pkt. 1 i art. 110 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) i § 3 ust. 2 załącznika do Uchwały Nr XXXVII/254/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łochów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 4109) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:


§ 1. Postanawia się nie skorzystać z przysługującego Gminie Łochów prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Łopianka oznaczonej numerami ewidencyjnymi 338/2, 343, 344/1, 344/3 o łącznej pow. 3,3196 ha, dla której Sąd Rejonowy w Węgrowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1W/00028315/6, zbywanej warunkową oraz przedwstępną umową sprzedaży Rep. A Nr 3932/2023 z dnia 05.10.2023r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przed notariuszem Michałem Marmajem.

§ 2. Przedmiot sprzedaży widoczny jest na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego