W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XXII/137/2016

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
zmieniona przez II/14/2018
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 6k ust.1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3 w związku z art. 6j ust.1 pkt.1 oraz ust. 3b, 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Rada Miejska w Łochowie, uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. pozycja 2752

Treść


Uchwała NR XXII/137/2016
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 9 marca 2016 r.


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 6k ust.1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3 w związku z art. 6j ust.1 pkt.1 oraz ust. 3b, 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:


§ 1 .


W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują  mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.


§ 2 .


1 . Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:
1) 8,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
2 . Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:
1) 16,00 zł miesięcznie od mieszkańca.


§ 3 .


1 . Ustala się stawkę opłaty za pojemnik, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:
1) 0,11 – 0,12 m3 (110-120 1) – 20,00 zł;
2) 0,24 m3 (240 1) – 40,00 zł;
3) 0,36 m3 (360 1) – 60,00 zł;
4) 1,1 m3 – 200,00 zł;
5) Kontenery o pojemności od 2,5 do 10 m3 – 60,00zł/m3.
2 . Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:
1) 0,11 – 0,12 m3 (110-120 1) – 40,00 zł;
2) 0,24 m3 (240 1) – 80,00 zł;
3) 0,36 m3 (360 1) – 120,00 zł;
4) 1,1 m3 – 400,00 zł;
5) Kontenery o pojemności od 2,5 do 10 m3 – 120,00zł/m3


§ 4 .


1. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Roczna ryczałtowa stawka opłaty stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tych nieruchomościach na terenie gminy Łochów, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik.
2. Ustalono, że średnio na tego rodzaju nieruchomości, powstaje 9 pojemników 120-litrowych rocznie odpadów komunalnych.
3. Ustala się roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe w wysokości 180,00 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
4. Ustala się wyższą roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe w wysokości 360,00 zł, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.


§ 5 .


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 6 .


Traci moc uchwała nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za pojemniki określonej pojemności.§ 7 .


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Andrzej Suchenek

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane