W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała Nr XIII/84/2015

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015.
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala,co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść


Uchwała NR XIII/84/2015
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 16 września 2015 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Łochowie  uchwala,co następuje:


§ 1 .


Wprowadza się w budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie
z załącznikami Nr 1 i 2.


§ 2 .


Budżet gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:
1 ) dochody 63.541.593 zł, w tym: dochody bieżące 53.654.440 zł., dochody majątkowe 9.887.153 zł.,
2 ) wydatki 62.432.723 zł., w tym: wydatki bieżące 48.012.654 zł., wydatki majątkowe 14.420.069 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2a.


§ 3 .


1 . Określa się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.108.870 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2 . Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.564.398 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.673.268 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 4 .


Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora
finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 5 .


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 6 .


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Andrzej Suchenek

Załączniki

Uzasadnienie pdf, 70 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane