Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała Nr XIII/89/2015

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie sprawie zmiany uchwały Nr XI/108/2003 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 października 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów zmieniony uchwałą Nr XXIII/171/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 września 2012 roku oraz uchwałą Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2015 roku.

na podstawie Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.), Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

Status Obowiązująca

Treść

Uchwała NR XIII/89/2015
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 16 września 2015 r.


sprawie zmiany uchwały Nr XI/108/2003 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 października 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów zmieniony uchwałą Nr XXIII/171/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 września 2012 roku oraz uchwałą Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2015 roku.


Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.), Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:


§ 1 .


1 . W uchwale Nr XI/108/2003 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 października 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów wprowadza się następujące zmiany:
1 ) w § 1 ust. 1b pkt II otrzymuje brzmienie:
"§ 1 ust 1b pkt II etap obejmujący obszar w granicach administracyjnych wsi Nadkole z wyłączeniem działek o numerach ewidencyjnych:
287/3, 287/6, 288/5, 288/7, 288/9, 289/4, 289/6, 290/1, 290/2, 291/1, 291/2, 292/1 – obszar 1;
293/3, 294/4, 294/5 – obszar 2; 299/2, 300/2, 301/3, 301/4, 301/5, 301/6, 302/4, 302/6 – obszar 3; 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 36/2, 36/5, 36/4, 37/3, 38/1 – obszar 4 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 43/9, 43/8, 43/2, 43/3, 43/4 – obszar 5 44/7, 44/8, 44/9, 44/2 – obszar 6 45/5, 45/1, 46/3, 46/4, 46/5, 47/6, 47/4, 47/2, 47/3, 47/5, 48/5, 48/7, 48/8, 48/4, 49/1 – obszar 7; 326/1, 327/1, 328/1, 329/1, 330/1, 331/12, 331/11, 331/5, 331/7, 331/8, 331/9, 332/5, 332/6 – obszar 8; 345/1, 345/2, 345/3, 345/4, 346/20, 346/19, 346/7, 346/6, 346/5, 346/3, 346/2, 346/11, 346/12, 346/13, 346/16, 346/17, 346/15, 357/14, 357/17, 357/20, 357/24, 357/21, 357/25, 356, 617, 359/4, 618, 359/17, 359/18, 619, 620, 650, 651, 643, 644, 645, 361/5, 361/4, 369/10, 370/2, 370/3, 370/4, 370/5, 370/7, 369/6, 369/3, 369/5, 361/3, 361/2, 369/2, 370/8, 370/9, 370/6, 367, 347, 348/8, 348/5, 348/6, 348/1, 348/3, 632, 351/2 – obszar 9; 375/11, 375/12 – obszar 10; 3678/7, 368/6, 375/5 – obszar 11; 375/6 – obszar 12; 376/2 – obszar 13; 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390/3, 390/1, 390/4, 390/5, 390/6, 391, 392/2, 393/2, 394/2, 395/2, 396/2, 397/3, 397/9, 397/15, 397/14 – obszar 14; 195, 196, 197/1, 197/2, 198, 199, 200 – obszar 15; 398/7 – obszar 16 413/9, 413/3, 413/7, 413/8 – obszar 17 517/1, 517/2 – obszar 18; 490/3, 490/4, 490/6, 490/7, 490/1, 491/5, 491/7, 491/9, 491/2, 491/8, 491/3, 492/1, 492/2, 492/4, 493, 494/5, 494/1, 494/2, 494/3, 494/4, 495 – obszar 19; 518/1, 518/2, 519/1, 520/1, 520/2, 520/3, 520/5, 521/1, 521/2, 521/3, 521/4, 522/1, 522/2, 522/3, 623, 624, 522/5, 523/5, 523/1, 523/2, 524/1, 524/2, 524/5, 525, 526, 527, 528/5, 528/4, 528/2, 528/1, 529/5, 529/4, 529/2, 529/1, 530, 532/2, 532/3, 532/4, 532/6 – obszar 20; 500/2, 500/3, 500/4, 501/3, 501/4, 500/5, 502/1, 503, 504 – obszar 21; 476, 475, 474, 473, 472, 471/1, 471/2, 470/1, 470/2, 469/1, 469/2, 469/3, 469/4, 468/5, 462/4, 468/4, 462/3, 462/2, 468/3, 468/2 – obszar 22; 282/1, 282/2, 281/1, 281/2, 280/1, 280/2, 279/1, 279/2, 278/2, 277/1, 277/2, 276/1, 276/2, 275/1, 275/2, 274/1, 274/2, 273/2, 273/1, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259/1, 259/2, 258/1, 258/2, 257/1, 257/2, 256/2, 256/3 – obszar 23; 255/3, 255/4, 255/5, 255/6, 254/2, 254/3, 254/4, 254/5, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244, 243/1, 243/2 – obszar 24; 566 – obszar 25; 569/7, 569/8, 569/6, 569/4, 569/5, 569/3, 569/2, 640, 570/6, 570/5, 570/2, 570/3, 570/4, 571/6, 571/2, 571/3, 571/4, 572/2, 573/1, 573/2, 573/6, 573/4 – obszar 26 Łazy: 523/7, 5423/6, 1037, 1038/2 – obszar 1 524/24, 524/19, 524/3, 524/15, 524/2 – obszar 2 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 526/8, 526/9, 1057, 1060, 4061, 1062, 1068, 1069, 1070/3 – obszar 3 564/2, 565/2, 565/3, 566/8, 566/9, 566/7, 566/5, 567/3, 567/9, 567/10, 567/6, 567/4, 567/7, 567/8, 570/7, 572/2, 573/2, 574/6, 575/31, 575/20, 575/29, 575/8, 575/26, 1083/1, 1083/2, 577/17, 577/9, 1029, 1030, 577/8, 577/7, 577/14, 577/15, 577/16, 580/4, 582/2, 583/2, 585 – obszar 4
2 ) § 1 ust. 1b pkt IX otrzymuje brzmienie:
"§ 1 ust. 1b pkt IX etap obejmujący obszar w granicach administracyjnych wsi: Majdan, Baczki z wyłączeniem działki Nr ewid. 4/11.".
2 . Granice terenów wyłączonych z obszaru sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów ilustrują mapy stanowiące załączniki Nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.
3 . Wskazane w § 1 ust. 1 pkt 1 obszary przedstawiają załączniki Nr 1,2 do niniejszej uchwały.


§ 2 .


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 3 .


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenie w BIP.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Andrzej Suchenek

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij