Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XIX/137/2020

uchwała nr XIX/137/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/123/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 443 z dnia

uchwała nr: XIX/136/2020

uchwała nr XIX/136/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/122/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 444 z dnia

uchwała nr: XVIII/135/2019

uchwała nr XVIII/135/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Łochowie na 2020 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/134/2019

uchwała nr XVIII/134/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla usytuowania złącza kablowego SN 15 kV z liniami kablowymi

Status Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/133/2019

uchwała nr XVIII/133/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łochów na 2020 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/132/2019

uchwała nr XVIII/132/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 442 z dnia

uchwała nr: XVIII/131/2019

uchwała nr XVIII/131/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 652, położonej w obrębie wsi Baczki, gmina Łochów

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 441 z dnia

uchwała nr: XVIII/130/2019

uchwała nr XVIII/130/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/129/2019

uchwała nr XVIII/129/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2020-2038

Status Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/128/2019

uchwała nr XVIII/128/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Status Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/127/2019

uchwała nr XVIII/127/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/126/2019

uchwała nr XVIII/126/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2019–2038

Status Obowiązująca

uchwała nr: XVII/125/2019

uchwała nr XVII/125/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 15420 z dnia

uchwała nr: XVII/124/2019

uchwała nr XVII/124/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łochów

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 15419 z dnia

uchwała nr: XVII/123/2019

uchwała nr XVII/123/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 15418 z dnia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij