Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: IX/83/2019

uchwała nr IX/83/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX/82/2019

uchwała nr IX/82/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

zmieniająca uchwałę nr VII/59/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2019 roku

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 8379 z dnia

uchwała nr: IX/81/2019

uchwała nr IX/81/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Łochów

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 8378 z dnia

uchwała nr: IX/80/2019

uchwała nr IX/80/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX/79/2019

uchwała nr IX/79/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zachowania trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX/78/2019

uchwała nr IX/78/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX/77/2019

uchwała nr IX/77/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2019-2038

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX/76/2019

uchwała nr IX/76/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łochowa absolutorium za 2018 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX/75/2019

uchwała nr IX/75/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łochów za 2018 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX/74/2019

uchwała nr IX/74/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łochowa wotum zaufania

Status Obowiązująca

uchwała nr: VIII/73/2019

uchwała nr VIII/73/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 6883 z dnia

uchwała nr: VIII/72/2019

uchwała nr VIII/72/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 652, położonej w obrębie wsi Baczki, gmina Łochów

Status Obowiązująca

uchwała nr: VIII/71/2019

uchwała nr VIII/71/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Łochowie

Status Obowiązująca

uchwała nr: VIII/70/2019

uchwała nr VIII/70/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie rozpatrzenia wniosku o wprowadzenie zwolnienia przedmiotowego z podatku od nieruchomości sieci związanych z przesyłem gazu ziemnego

Status Obowiązująca

uchwała nr: VIII/69/2019

uchwała nr VIII/69/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej dotychczasowej kategorii poprzez jej wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 6865 z dnia

uchwała nr: VIII/68/2019

uchwała nr VIII/68/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Łochów

Status Obowiązująca

uchwała nr: VIII/67/2019

uchwała nr VIII/67/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały NR XXX/184/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łochów

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 6882 z dnia

uchwała nr: VIII/66/2019

uchwała nr VIII/66/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów”

Status Obowiązująca

uchwała nr: VIII/65/2019

uchwała nr VIII/65/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Status Obowiązująca

uchwała nr: VIII/64/2019

uchwała nr VIII/64/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: VIII/63/2019

uchwała nr VIII/63/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2019–2038

Status Obowiązująca

uchwała nr: VIII/62/2019

uchwała nr VIII/62/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie stanowiska popierającego działania Burmistrza dotyczące budowy bezkolizyjnego skrzyżowania drogi krajowej DK 62 i DK 50 z linią kolejową E-75 poprzez budowę wiaduktu drogowego

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII/61/2019

uchwała nr VII/61/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie przystąpienia Gminy Łochów do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII/60/2019

uchwała nr VII/60/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łochów

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 4368 z dnia

uchwała nr: VII/59/2019

uchwała nr VII/59/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2019 roku

zmieniona przez IX/82/2019

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 4367 z dnia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij