Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: II/14/2018

uchwała nr II/14/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XXII/137/2016 w sprawie zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 598182 z dnia

uchwała nr: II/13/2018

uchwała nr II/13/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: II/12/2018

uchwała nr II/12/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Łochowa

Status Obowiązująca

uchwała nr: II/11/2018

uchwała nr II/11/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr LIX/407/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łochów

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 598182 z dnia

uchwała nr: II/10/2018

uchwała nr II/10/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

zmieniająca uchwałę nr LIX/408/2018 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 598182 z dnia

uchwała nr: II/9/2018

uchwała nr II/9/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 598182 z dnia

uchwała nr: II/8/2018

uchwała nr II/8/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Łochów prawa własności nieruchomości

uchwała nr: II/7/2018

uchwała nr II/7/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/308/2002 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 października 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów

uchwała nr: II/6/2018

uchwała nr II/6/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: II/5/2018

uchwała nr II/5/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2018-2037

Status Obowiązująca

uchwała nr: I/4/2018

uchwała nr I/4/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Łochowie

Status Obowiązująca

uchwała nr: I/3/2018

uchwała nr I/3/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Łochowie oraz ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych

Status Obowiązująca

uchwała nr: I/2/2018

uchwała nr I/2/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łochowie

Status Obowiązująca

uchwała nr: I/1/2018

uchwała nr I/1/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łochowie

Status Obowiązująca

uchwała nr: LXVI/464/2018

uchwała nr LXVI/464/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie nadania imienia Ignacego Jana Paderewskiego Sali widowiskowo-kinowej w Łochowie

Status Obowiązująca

uchwała nr: LXV/463/2018

uchwała nr LXV/463/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/457/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 1 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łochów na lata 2018 – 2023

uchwała nr: LXV/462/2018

uchwała nr LXV/462/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie własności udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Łochów - wykonanie zapisu testamentowego

Status Obowiązująca

uchwała nr: LXV/461/2018

uchwała nr LXV/461/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: LXV/460/2018

uchwała nr LXV/460/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2018-2037

Status Obowiązująca

uchwała nr: LXIV/452/2018

uchwała nr LXIV/452/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2018-2037

uchwała nr: LXIV/459/2018

uchwała nr LXIV/459/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łochowa

uchwała nr: LXIV/458/2018

uchwała nr LXIV/458/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia oraz kontenerowej stacji transformatorowej

uchwała nr: LXIV/457/2018

uchwała nr LXIV/457/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łochów na lata 2018 – 2023

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 9500 z dnia

uchwała nr: LXIV/456/2018

uchwała nr LXIV/456/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

zmieniająca uchwałę nr LI/351/2017 w sprawie w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2018 rok

uchwała nr: LXIV/455/2018

uchwała nr LXIV/455/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XXX/191/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łochów

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 9499 z dnia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij