Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax (25) 64 37 880
e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Identyfikator urzędu TERYT: 1433054
Identyfikator gminy TERYT: 1433053
Adres e-PUAP: khdf6q646t/skrytka
Konta bankowe do wpłat

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
e-mail: iod@gminalochow.pl

Klauzula informacyjna RODO

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: LIX/409/2018

uchwała nr LIX/409/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/308/2002 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 października 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów zmienionej uchwałą Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2014 roku oraz uchwałą Nr XXVIII/176/2016/ Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 czerwca 2016 roku.

uchwała nr: LIX/408/2018

uchwała nr LIX/408/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 4835 z dnia

uchwała nr: LIX/407/2018

uchwała nr LIX/407/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łochów.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 4834 z dnia

uchwała nr: NR LIX/406/2018

uchwała nr NR LIX/406/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach – etap II”

uchwała nr: LIX/405/2018

uchwała nr LIX/405/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów”

uchwała nr: LIX/404/2018

uchwała nr LIX/404/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku krajowym

uchwała nr: LIX/403/2018

uchwała nr LIX/403/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok

uchwała nr: LIX/402/2018

uchwała nr LIX/402/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2018–2037

uchwała nr: LIX/401/2018

uchwała nr LIX/401/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łochowie

uchwała nr: LVIII/400/2018

uchwała nr LVIII/400/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łochów

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 3241 z dnia

uchwała nr: LVIII/399/2018

uchwała nr LVIII/399/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 3240 z dnia

uchwała nr: LVIII/398/2018

uchwała nr LVIII/398/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie w sprawie podziału Gminy Łochów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 3239 z dnia

uchwała nr: LVIII/397/2018

uchwała nr LVIII/397/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 3238 z dnia

uchwała nr: LVIII/396/2018

uchwała nr LVIII/396/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 3237 z dnia

uchwała nr: LVIII/395/2018

uchwała nr LVIII/395/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie w sprawie odstąpienia od obowiązku zachowania trybu przetargowego dla zawarcia umowy dzierżawy gruntu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij