Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: IV/32/2018

uchwała nr IV/32/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr LIX/407/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łochów

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 4/2019 z dnia

uchwała nr: IV/31/2018

uchwała nr IV/31/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Łochów

Status Obowiązująca

uchwała nr: IV/30/2018

uchwała nr IV/30/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 3/2019 z dnia

uchwała nr: IV/29/2018

uchwała nr IV/29/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw Komunalizacji Mienia Gminnego

uchwała nr: IV/28/2018

uchwała nr IV/28/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 348 z dnia

uchwała nr: IV/27/2018

uchwała nr IV/27/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łochów

Status Obowiązująca

uchwała nr: IV/26/2018

uchwała nr IV/26/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla części terenu wsi Ostrówek

Status Obowiązująca

uchwała nr: IV/25/2018

uchwała nr IV/25/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi

uchwała nr: IV/24/2018

uchwała nr IV/24/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów

Status Obowiązująca

uchwała nr: IV/23/2018

uchwała nr IV/23/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/370/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łochów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 1/2019 z dnia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij