Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 51/2019

zarządzenie nr 51/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 50/2019

zarządzenie nr 50/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 49/2019

zarządzenie nr 49/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2019-2038

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 48/2019

zarządzenie nr 48/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie przejęcia środka trwałego od Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 47/2019

zarządzenie nr 47/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 46/2019

zarządzenie nr 46/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie umów dzierżawy gruntów pod garaże

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 45/2019

zarządzenie nr 45/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Łochów za rok 2018

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 44/2019

zarządzenie nr 44/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

temat zmieniające Zarządzenie Burmistrza Łochowa w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Łochowie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 43/2019

zarządzenie nr 43/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 42/2019

zarządzenie nr 42/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 41/2019

zarządzenie nr 41/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 40/2019

zarządzenie nr 40/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Łochów za 2018 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 39/2019

zarządzenie nr 39/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2019 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 38/2019

zarządzenie nr 38/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej im. Medarda Downarowicza w Łochowie za 2018 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 37/2019

zarządzenie nr 37/2019

wydane przez Burmistza Łochowa

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie za 2018 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 36/2019

zarządzenie nr 36/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego dla inwestycji pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów ” współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 35/2019

zarządzenie nr 35/2019

wydane przez Burmistrz łochowa

z dnia

w sprawie poręczenia przez Gminę Łochów kredytu bankowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie ul. Fabryczna

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 34/2019

zarządzenie nr 34/2019

wydane przez Burmistz Łochowa

z dnia

w sprawie w sprawie poręczenia przez Gminę Łochów kredytu bankowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzelcu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 33/2019

zarządzenie nr 33/2019

wydane przez Burmistrza łochowa

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 32/2019

zarządzenie nr 32/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 31/2019

zarządzenie nr 31/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 30/2019

zarządzenie nr 30/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 29/2019

zarządzenie nr 29/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Łochów

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 28/2019

zarządzenie nr 28/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 27/2019

zarządzenie nr 27/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij