Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 10/2019

zarządzenie nr 10/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 09/2019

zarządzenie nr 09/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie powołania Komitetu organizacyjnego obchodów jubileuszu 50 – lecia Miasta Łochowa

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 08/2019

zarządzenie nr 08/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności przejęcia niektórych uczniów oddziałów klas III, do klasy IV i uczniów oddziałów klas VI, do klasy VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum na rok szkolny 2019/2020, dla której organem prowadzącym jest Gmina Łochów

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 07/2019

zarządzenie nr 07/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 06/2019

zarządzenie nr 06/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 05/2019

zarządzenie nr 05/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie przyjęcia i wdrożenia procedury archiwizacji dokumentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 04/2019

zarządzenie nr 04/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 44/2017 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 03/2019

zarządzenie nr 03/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów sołectw na terenie Gminy Łochów

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 02/2019

zarządzenie nr 02/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2019 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 01/2019

zarządzenie nr 01/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2018 rok tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 94/2018

zarządzenie nr 94/2018

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 93/2018

zarządzenie nr 93/2018

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Ostrówek, gmina Łochów.

zarządzenie nr: 92/2018

zarządzenie nr 92/2018

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla części terenu wsi Ostrówek.

zarządzenie nr: 91/2018

zarządzenie nr 91/2018

wydane przez Buristrza Łochowa

z dnia

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3,położonych w obrębie wsi Twarogi, gmina Łochów.

zarządzenie nr: 90/2018

zarządzenie nr 90/2018

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi.

zarządzenie nr: 89/2018

zarządzenie nr 89/2018

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 88/2018

zarządzenie nr 88/2018

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 87/2018

zarządzenie nr 87/2018

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 86/2018

zarządzenie nr 86/2018

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach-etap II” w ramach operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020”,

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 85/2018

zarządzenie nr 85/2018

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 84/2018

zarządzenie nr 84/2018

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 83/2018

zarządzenie nr 83/2018

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 99/2016 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu gminy Łochów oraz Urzędu Miejskiego w Łochowie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 82/2018

zarządzenie nr 82/2018

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 81/2018

zarządzenie nr 81/2018

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 80/2018

zarządzenie nr 80/2018

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij