Urząd Miejski w Łochowie

adres:
Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. 25 643 78 00
fax 25 643 78 80

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl

NIP 824-12-87-059
REGON 000 528 528

Identyfikator gminy TERYT: 1433053

Adres e-PUAP: khdf6q646t/skrytka

Zarządzenie nr 92/2017

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie rozpoczęcia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 92/2017
BURMISTRZA ŁOCHOWA


z dnia 31 sierpnia 2017 r.


w sprawie rozpoczęcia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2017 r. poz. 446 ze zm.) art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 573), art. 5 ust. 1 uchwały nr XXV/158/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:


§ 1.


1. Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
2. Projekt o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz z informacją o konsultacjach zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łochowie.


§ 2.


Konsultacje prowadzone będą od 08.09.2017 r. do 29.09.2017 r.


§ 3.


Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:
1. Protokołowanego otwartego spotkania z możliwością zgłaszanie opinii przez organizacje pozarządowe. Spotkanie odbędzie w dniu 27.09.2017 r. o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Łazach
2. Pisemnego wyrażenia opinii i złożeniu uwag do projektu:
1) Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie od 8 września do 29 września 2017 roku w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Łochowie, al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, elektronicznie na adres e-mail: mariusz.dybka@gminalochow.pl , osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie.
2) Uwagi należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr. 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 4.


Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających swoją siedzibę oraz prowadzącymi działalność na terenie Gminy Łochów.


§ 5.


Wykonanie Zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Burmistrza Łochowa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.


§ 6.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łochowa

/-/Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij