Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax (25) 64 37 880
e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Identyfikator urzędu TERYT: 1433054
Identyfikator gminy TERYT: 1433053
Adres e-PUAP: khdf6q646t/skrytka
Konta bankowe do wpłat

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
e-mail: iod@gminalochow.pl

Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 112/2017

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i nadania jej Regulaminu

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 112/2017
BURMISTRZA ŁOCHOWA


z dnia 6 listopada 2017 r.


w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i nadania jej Regulaminu


Na podstawie § 8 ust. 5 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łochów stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/276/2005 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 marca 2005 r. zarządza się, co następuje:


§ 1.


Powołuję Komisję Stypendialną w następującym składzie:
1. Krzysztof Szulim – Przewodniczący Komisji;
2. Magdalena Sobiczewska – Z-ca Przewodniczącego Komisji;
3. Paweł Gelbrecht – Członek Komisji;
4. Renata Jaczewska – Członek Komisji;
5. Natalia Powierża – Członek Komisji;
6. Agnieszka Pyźlak – Członek Komisji;
7. Renata Zapaśnik – Członek Komisji.


§ 2.


Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady, w przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego.


§ 3.


Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.


§ 4.


Do zadań Komisji należy:
1. Wstępna kwalifikacja wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego pod względem spełnienia kryteriów uprawniających do otrzymania pomocy materialnej określonej w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łochów stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/276/2005 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 marca 2005 r.
2. Rozpatrzenie sytuacji materialnej uczniów kwalifikujących się do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym z urzędu. W tym celu Komisja z pomocą pracownika prowadzącego obsługę biurową Komisji dokumentuje sytuację materialną uczniów.
3. Przedstawienie propozycji wysokości stypendiów czy zasiłków szkolnych według zasad i kryteriów określonych w regulaminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 w zależności o środków finansowych ustalonych w budżecie gminy i otrzymanej dotacji celowej.


§ 5.


Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Komisji Stypendialnej.


§ 6.


Obsługę biurową prowadzonych spraw z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Łochów oraz obsługę biurową Komisji zapewnia i prowadzi Centrum Usług Wspólnych.


§ 7.


Traci moc Zarządzenie Nr 9/2005 Burmistrza Łochowa z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i nadania jej regulaminu.


§ 8.


Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych.


§ 9.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łochowa

/-/Robert Mirosław Gołaszewski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij