Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 99/2016

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu gminy Łochów oraz Urzędu Miejskiego w Łochowie

zmienione/uchylone przez 52/2018, 83/2018

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 99/2016
BURMISTRZA ŁOCHOWA


z dnia 30 grudnia 2016 r.


w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości  dla budżetu gminy Łochów oraz  Urzędu Miejskiego w Łochowie


Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 4 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku – o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.), art. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku  w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (D. U. z 2013 r., poz. 289 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października  2010 roku w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych  jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208,  poz. 1375) zarządzam, co następuje:


§ 1.


Ustalam dokumentację opisującą przyjęte w jednostce zasady (politykę) rachunkowości, składającą się z następujących części:
1) określenie ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz opis sytemu przetwarzania danych,  zgodnie z Załącznikiem nr 1,
2) określenie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych - Planu kont  dla budżetu Gminy Łochów,  zgodnie z Załącznikiem nr 2,
3) określenie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych dla Urzędu Miejskiego -Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz powiązania z kontami księgi głównej dla  jednostki Urzędu Miejskiego , zgodnie z Załącznikiem nr 3,
4) wzory podpisów osób uprawnionych do zatwierdzania dowodów księgowych,  zgodnie z Załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
5) określenie Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych, zgodnie  z Załącznikiem nr 5,
6) określenie wzorów  i terminów spływu dowodów księgowych, zgodnie  z Załącznikiem nr 6,
7) określenie  Instrukcji  ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, zgodnie z Załącznikiem nr 7,
8) określenie  Instrukcji w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów, zgodnie z Załącznikiem nr 8,
9) określenie Instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Łochowie i jednostek MGOPS i SDPS, dla których obsługę kasową prowadzi Urząd Miejski w Łochowie,  zgodnie z Załącznikiem nr 9,
10) określenie zasad ochrony danych i ich zbiorów, zgodnie z Załącznikiem Nr 10. Szczegółowa Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych została opracowana odrębnym zarządzeniem.
11) określenie instrukcji w sprawie ewidencji, poboru podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych w Urzędzie Miejskim  w Łochowie, zgodnie  z Załącznikiem Nr 11,
12) określenie zasad rachunkowości projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, zgodnie z Załącznikami  Nr 12a,
13) określenie procedur  dot. realizacji ustawy o zamówieniach publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.


§ 2.


Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapoznania z treścią Zarządzenia wszystkich podległych pracowników oraz Kierowników  i pracowników samodzielnych stanowisk.


§ 3.


Zobowiązuje się pracowników właściwych merytorycznie z tytułu powierzonych obowiązków do zapoznania się z powyższymi zasadami, przestrzegania zawartych w nich postanowień oraz przyjęcia odpowiedzialności za ich stosowanie.


§ 4.


Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Skarbnik Gminy.


§ 5.


Traci moc Zarządzenie Nr 81/2012 Burmistrza Łochowa z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia  zasad ( polityki) rachunkowości dla budżetu gminy Łochów, Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz dla jednostek dla których obsługę księgową prowadzi  Urząd Miejski z późniejszymi zmianami.


§ 6.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2017 roku.Burmistrz Łochowa
Robert Mirosław Gołaszewski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij