W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 24/2018

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrz Łochowa
z dnia
w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łochów
Status obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 24/2018

BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania

z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łochów.

Na podstawie art. 18 ust. 8, art. 18³ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Harmonogram kontroli zawierający terminy i wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych, sporządza Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łochowie i przekłada Burmistrzowi do zatwierdzenia w terminie do 31 marca danego roku kalendarzowego (Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia).

§ 3.

Ustala się wzory:

  1. upoważnienia - Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
  2. zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli przedsiębiorcy - Załącznik Nr 4 niniejszego zarządzenia,
  3. protokół kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych - Załącznik Nr 5 niniejszego zarządzenia.


§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Miejskiej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 5.

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Łochowa Nr 59/2017 z dn. 28 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łochów.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane