Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 38/2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 38/2018
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875, ze zm.), art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018  r.  poz. 450, ze zm.) w związku z Uchwałą nr LI/351/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok zarządzam, co następuje:


§ 1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: organizacja wydarzeń mających na celu integrację mieszkańców wsi oraz miasta Łochowa poprzez imprezy kulturalne zrzeszające społeczność lokalną;
2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie wyjazdowej lub stacjonarnej z uwzględnieniem realizacji działań z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii.

§ 2.

  1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania lub powierzenia wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
  2. Treść ogłoszenia stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej umieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie;
2) na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie;
3) na stronie internetowej Gminy Łochów.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Łochowa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij