Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 54/2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa — Gospodarza (HNS) Burmistrza Łochowa i określenia zasad jego funkcjonowania w Urzędzie Miejskim w Łochowie

Status Obowiązujące

Treść


ZARZĄDZENIE NR 54/2018
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 2 sierpnia 2018 r.

w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa — Gospodarza (HNS) Burmistrza Łochowa i określenia zasad jego funkcjonowania w Urzędzie Miejskim w Łochowie

Na podstawie art. 2, ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459) oraz § 3 ust. 1 pkt. 2 c i ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 152) w celu realizacji Zarządzenia Nr 175 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza oraz ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego do spraw HNS, zarządzam co następuje:

§1.

W celu właściwej realizacji zadań obronnych związanych z pobytem i przemieszczaniem się wojsk sojuszniczych na terenie Gminy Łochów, tworzy się Punkt Kontaktowy wsparcia państwa - gospodarza Burmistrza Łochowa Host Nation Support - HNS zwany dalej „Punktem Kontaktowym HNS" w składzie:

1) Kierownik Punktu Kontaktowego HNS - Sekretarz Gminy Łochów,

2) Zastępca Kierownika Punktu Kontaktowego HNS - Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego,

§2.

Punkt Kontaktowy HNS Burmistrza Łochowa tworzy się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów.

§3.

Osoby o których mowa w§l niniejszego zarządzenia upoważnia się do koordynowania działań wspierających państwa - gospodarza w kontaktach z przedstawicielami sojuszniczych sił zbrojnych, przebywających na administrowanym terenie oraz z Kierownikami jednostek organizacyjnych niezbędnych do prawidłowego wywiązywania się Rzeczypospolitej Polskiej z przyjętych zobowiązań międzynarodowych.

§4.

Wzór upoważnienia, o którym mowa w §3 określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§5.

Instrukcję Punktu Kontaktowego HNS Burmistrza Łochowa stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§6.


Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego


§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij