Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 66/2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie o rozpoczęciu konsultacji zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 66/2018
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 18 września 2018 r.

o rozpoczęciu konsultacji zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 994 ze zm.) art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 573), art. 5 ust. 1 uchwały nr XXV/158/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Rozpoczęcie konsultacji zmian Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
  2. Projekt zmian o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  3. Zarządzenie wraz z informacją o konsultacjach zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łochowie.


§ 2.

Konsultacje prowadzone będą od 19.09.2018 r. do 25.09.2018 r.

§ 3.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:

1. Pisemnego wyrażenia opinii i złożeniu uwag do zmian projektu zamieszczonego na stronie BIP urzędu i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łochowie:

1)  Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie od 19 września do 25 września 2018 roku w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Łochowie, al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, elektronicznie na adres e-mail: mariusz.dybka@gminalochow.pl  , osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie.
2)  Uwagi należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających swoją siedzibę oraz prowadzącymi działalność na terenie Gminy Łochów.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Burmistrza Łochowa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij