Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 43/2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 43/2019
Burmistrza Łochowa

z dnia  22 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506), art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w związku z uchwałą nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28.11.2018 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

1)      Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
a)      organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie wyjazdowej lub stacjonarnej z uwzględnieniem realizacji działań z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii,
b)      organizacja letnich imprez profilaktycznych promujących styl życia wolny od uzależnień i przemocy.

§ 2

  1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania lub powierzenia wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej umieszczenie:
1)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie;
2)      na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie;
3)      na stronie internetowej Gminy Łochów.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Łochowa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij