Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 44/2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

temat zmieniające Zarządzenie Burmistrza Łochowa w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Łochowie

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 44/2019
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 30 maja 2019 r.

zmieniające Zarządzenie  Burmistrza Łochowa  w sprawie ustalenia  Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Łochowie

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.) i art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.
W Załączniku do Zarządzenia nr 125/2017 Burmistrza Łochowa z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Łochowie, zmienionego Zarządzeniem Nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r., oraz Zarządzaniem Nr 63/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1.    w § 9. tytuł otrzymuje brzmienie:
 „Dodatek specjalny i inne dodatki”,

2.    w § 9. dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. Za przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego (z wyłączeniem ceremonii odbywających się w godzinach pracy), Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przysługuje dodatek w wysokości 200 zł za każdy ślub udzielony poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.”,

3.    w § 9. dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„10. Dodatek wypłacany jest po upływie miesiąca łącznie z wynagrodzeniem za miesiąc następujący po miesiącu, w którym czynności opisane w ust. 1 zostały wykonane, po przedstawieniu przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pisemnej listy faktycznie wykonanych czynności. Środki finansowe na ten cel są pozyskiwane z opłat wniesionych przez osoby zawierające związek małżeński poza siedzibą Urzędu.”,
4.    w § 9. dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„11. Dodatek nie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu o 1/30 za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego.”.

§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi Gminy.

§ 3.
Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław GołaszewskiZałączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij