W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 100/2020

XML

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 91/2020 Burmistrza Łochowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) do dokonywania rozliczeń z kontrahentami gminy Łochów

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 100/2020
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 91/2020 Burmistrza Łochowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) do dokonywania rozliczeń z kontrahentami gminy Łochów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z art. 108a-108d ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 91/2020 Burmistrza Łochowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) do dokonywania rozliczeń z kontrahentami gminy Łochów wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 3 po ust. 3 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

„4. Od 1 października 2020 r. faktury wymienione w §3 ust. 1 oznacza się adnotacją

„Zatwierdzono do zapłaty z zastosowaniem MPP dnia …………… podpis kierownika jednostki ……………….” oraz w dniu dokonania przelewu adnotacją „Zapłacono z zastosowaniem MPP dnia …………… podpis pracownika …………………..”.

5. Faktury niewymienione w § 3 ust. 1 pozostają nieoznaczone żadną adnotacją uznaje się, że zostały zapłacone przelewem tradycyjnym i nie podlegały obowiązkowemu MPP”.

6. Jeśli faktura jest nieoznaczona lub nieprawidłowo oznaczona – pracownik dokonujący sprawdzenia pod względem formalno-rachunkowym powinien zamieścić na fakturze adnotację o stwierdzonej nieprawidłowości oraz sporządzić notę korygującą do faktury i przekazać ją do kontrahenta.”.

2) W § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zarządzenie niniejsze należy traktować jako jeden z elementów polityki rachunkowości Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz jednostek organizacyjnych według wykazu stanowiącego załącznik”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 października 2020 r.

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane