W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 07/2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Łochowa
z dnia
w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Treść

ZARZĄDZENIE NR 7/2022
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 11 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) w związku z § 12 ust. 1 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Łochowie nr XLIV/301/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ogłoszonym zarządzeniem nr 133/2021 Burmistrza Łochowa z dnia 14 grudnia 2021 r. na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
1) Zadanie nr 1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
2) Zadanie nr 2 Organizowanie działalności sportowej wśród młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień.

§ 2. W skład Komisji konkursowej wchodzą:
1) Anna Makowiecka - Przewodnicząca Komisji;
2) Angelika Pasek-Gilarska - Z-ca Przewodniczącej Komisji;
3) Maria Komuda – członek komisji;
4) Ewelina Renik - członek Komisji;
5) Marek Górniaczyk - członek Komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia polecam Sekretarzowi Gminy Łochów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane