W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 36/2016

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Łochowa
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2016 Burmistrza Łochowa z dnia 2 maja 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łochowie
Status obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 36/2016
Burmistrza Łochowa
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2016 Burmistrza Łochowa z dnia 2 maja 2016
r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łochowie


     Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r., poz. 446), zarządza się, co następuje:


§ 1 .


1 . W załączniku do Zarządzenia Nr 30/2016 Burmistrza Łochowa z dnia 2 maja 2016 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łochowie § 24 otrzymuje brzmienie:
"§ 24 Samodzielne Stanowisko ds. polityki społecznej (PS) Powyższe stanowisko zapewnia realizację zadań Gminy z zakresu polityki społecznej, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i turystyki, polityki prorodzinnej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w szczególności:
1 ) przygotowywanie materiałów, wniosków, analiz i opracowań do gminnych strategii, programów i projektów z zakresu spraw społecznych i kultury fizycznej, w tym profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
2 ) inicjowanie, koordynacja i monitoring realizacji przyjętych strategii, programów i projektów z zakresu spraw społecznych i kultury fizycznej, w tym profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
3 ) prowadzenie mapy organizacji pozarządowych dla Gminy Łochów,
4 ) terminowe opracowywanie projektów rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi w sferze działań publicznych i sprawozdań,
5 ) realizacja całokształtu zadań przewidzianych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi - sprawdzanie, rozliczanie, kontrola, w tym również udzielonych dotacji,
6 ) koordynowanie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
7 ) organizowanie zajęć opiekuńczo – sportowych w czasie wakacji i ferii zimowych,
8 ) prowadzenie spraw z zakresu turystyki, rekreacji i współpracy z klubami sportowymi,
9 ) prowadzenie ewidencji pól biwakowych i obiektów hotelarskich na terenie Gminy,
10 ) nadzór, kierowanie, kontrola, realizacja oraz rozliczanie zgodnie z obowiązującymi przepisami funduszu sołeckiego, w tym przyjmowanie wniosków, rozliczanie faktur, wystawianie zleceń, sprawozdawczość, współpraca ze Skarbnikiem w ramach sporządzania budżetu z zakresu funduszu sołeckiego,
11 ) współpraca przy przygotowywaniu projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.".
2 . Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łochowie stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 30/2016 Burmistrza Łochowa z dnia 02 maja 2016 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łochowie otrzymuje treść w brzmieniu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2 .


Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Łochowa.


§ 3 .


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza Łochowa
/-/ Z-ca Małgorzata Łotarska

Załączniki

Zał. Nr 1 pdf, 227 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane