Urząd Miejski w Łochowie

adres:
Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax (25) 64 37 880

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl

NIP 824-12-87-059
REGON 000 528 528

Identyfikator gminy TERYT: 1433053

Konta bankowe do wpłat

Adres e-PUAP: khdf6q646t/skrytka

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

WGKI.6220.5.2017.KN   Łochów, 19.10.2017r.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Stosownie do art. 10 § 1, art. 28 i art 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zmin.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zmian.),

Burmistrz Łochowa zawiadamia

że na podstawie art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 3 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 1405), § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257) po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - Wydział Spraw Terenowych 1 w Siedlcach z dnia 11.10.2017r. znak WOOŚ-1.4240.1009.2017.MŚ oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie z dnia 16.10.2017r. znak: ZNS.4810.19.2017.1 wydał postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowie drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec - Barchów -do drogi krajowej nr 50 od km 0+000 do km 5+600".

Z treścią ww. opinii i postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie Al. Pokoju 75, w pokoju nr 112 w terminie 7 dni od chwili podania do publicznej wiadomości

Zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona postępowania ma prawo przeglądać akta sprawy oraz sporządzać z nich notatki i odpisy.

Zawiadomienia w powyższej sprawie zostanie poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łochowie i w miejscowości Barchów, Kaliska, Pogorzelec, Gwizdały oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie www.gminalochow.pl

Z upoważnienia Burmistrza

mgr Małgorzata Łotarska

Z-ca Burmistrza

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij