W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

zarządzenie nr 59/2021

RZĄDZENIE NR 59/2021
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w trzecim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) w związku z § 12 ust. 1 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Łochowie nr XXX/204/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok zarządzam,co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ogłoszonym zarządzeniem Burmistrza Łochowa z dnia 19 maja 2021 r. na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
1) Zadanie 1 organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie wyjazdowej lub stacjonarnej z uwzględnieniem realizacji działań z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii,
2) Zadanie 2 organizacja letnich wydarzeń profilaktycznych promujących styl życia wolny od uzależnień i przemocy.

§ 2.

W skład Komisji konkursowej wchodzą:
1) Anna Makowiecka - Przewodnicząca Komisji;
2) Angelika Pasek-Gilarska - Z-ca Przewodniczącej Komisji;
3) Elżbieta Pietrzak – Członek Komisji;
4) Marek Górniaczyk - Członek Komisji;
5) Maria Komuda - Członek Komisji.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia polecam Sekretarzowi Gminy Łochów.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego