W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Postanowienie WGKI.6220.3.2.2021.2022.JM

        Łochów, 29.03.2022 r.


 WGKI.6220.3.2.2021.2022.JM

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 63 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) oraz art. 123  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

postanawiam

 

zawiesić z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW (z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy 2MW), wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” zlokalizowanych na działkach nr 492, 507, 533, 537, obręb Pogorzelec, którego inwestorem jest ELFORMA Sp. z o.o. ul. Floriańska 6/18B, 03-707 Warszawa, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


UZASADNIENIE

 

            Burmistrz Łochowa postanowieniem znak WGKI.6220.3.1.2021.2022.JM z dnia 02.03.2022 r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i co jest tego konsekwencją – konieczność sporządzenia raportu OOŚ. Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), w przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
            W związku z powyższym Burmistrz Łochowa postanowił jak w sentencji.


POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Postanowienie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zawieszenie postępowania, zgodnie z art. 103 k.p.a., wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.
Jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, strona nie złoży raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, żądanie wszczęcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane.

 

 

 

Otrzymują:

  1. 1.     Elforma Sp. z o.o.

ul. Floriańska 6/18B

03-707 Warszawa

  1. 2.     Strony postępowania indywidualnie
  2. 3.     a/a

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane