Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Obwieszczenie RGPP.6720.1.5.2018 i RGPP.6721.1.5.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy RGPP.6720.1.5.2018 i RGPP.6721.1.5.2018

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Treść

Łochów, 8 października 2018 r.

RGPP.6720.1.5.2018

RGPP.6721.1.5.2018


OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Łochowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

1)     zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi;
2)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi, gmina Łochów.
 
         Na podstawie art. 11 pkt 7 oraz art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 ze zmianami), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) oraz w związku z Uchwałą Nr LVI/380/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. oraz Uchwałą Nr LVI/381/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium oraz projektu planu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 października 2018 r. do 16 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. 110, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowe bip.gminalochow.pl → Burmistrz → Obwieszczenia.
      Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami odbędzie się dnia 22 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie, pok. 107, o godz. 13:00.
         Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, projekcie planu lub prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
       Uwagi do projektów zmiany studium oraz planu należy składać na piśmie do Burmistrza Łochowa,   Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2018 r.
         Uwagi do prognoz oddziaływania na środowiska należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Miejski w Łochowie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Miejskiego w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, lub miejscowe.plany@gminalochow.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2018 r.
       Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Łochowa. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.
 
 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH:
Na stronie www.bip.gminalochow.pl dostępna jest klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Łochowie
 
 
 
Sprawę prowadzi:
Karolina Fedorczyk
Tel. 25 643-78-11

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij