W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Opiekun Świetlicy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Opiekun Świetlicy
Miejsce pracy Świetlice
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów.

Treść

Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na stanowisko opiekun świetlicy

 1. Wymiar czasu pracy: maksymalnie 24 h/miesiącu

- początek zajęć w świetlicach w dni robocze nie wcześniej jak o godz. 16:00

- wskazane aby zajęcia raz w miesiącu odbywały się w soboty, tu godz. dowolne.

2. Miejsce wykonywania pracy: świetlice w miejscowościach: Barchów, Budziska, Kaliska, Łazy, Łochów i wszystkie placówki oświatowe zarządzane przez Gminę Łochów, tj. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łochowie im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łochowie, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łochowie im. Marii Konopnickiej w Łochowie, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza z w Kamionnie, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku.

3. Rodzaj umowy: umowa zlecenie

4. Wynagrodzenie: w kwocie 40 zł/h będzie płacone w terminie 7 dni od przedłożenia rachunku przez opiekuna świetlicy.

5. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. wykształcenie wyższe;
 5. minimum trzyletnie doświadczenie w pracy z dziećmi;
 6. nieposzlakowana opinia.

7. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydatów:

 1. wysoka kultura osobista;
 2. komunikatywność;
 3. umiejętności organizacyjne;
 4. umiejętności plastyczne, muzyczne;
 5. umiejętności z zakresu kultury fizycznej i sportu;
 6. kreatywność, samodzielność;
 7. koncepcja pracy na stanowisku Opiekuna świetlicy.

7. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. planowanie, organizowanie, prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych w tym szerokorozumianej kultury fizycznej z dziećmi i młodzieżą;
 2. Wsparcie edukacyjne (pomoc w odrabianiu lekcji)
 3. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;
 4. współpraca z rodzicami w organizacji i realizacji wydarzeń integracyjnych;
 5. dbałość o powierzone mienie;

8. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz ewentualne kursy i szkolenia,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem

9. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Termin składania dokumentów: 15.01.2021 r. do  godz. 15:00.
 2. Sposób złożenia dokumentów: Dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór kandydatów na stanowisko opiekuna świetlicy wiejskiej”. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia, a następnie po upływie 7 dni będzie można je odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Łochowie.
 3. Miejsce składania dokumentów: Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów.

10. Etapy naboru i informacje dla kandydatów:

 1. Ocena formalna złożonych dokumentów.  Oceny dokonywać będzie Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie podanym w Zarządzeniu  Nr 89/2020 Burmistrza Łochowa z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.
 3. Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie www.bip.gminalochow.pl, oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.       
 4. Dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do jego akt. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Urzędzie Miejskim w Łochowie przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Gminy nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.      
 5. Burmistrz Łochowa zastrzega sobie prawo odwołania naboru na stanowisko opiekuna świetlicy wiejskiej bez podania przyczyny.

Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane