Urząd Miejski w Łochowie

adres:
Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. 25 643 78 00
fax 25 643 78 80

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl

NIP 824-12-87-059
REGON 000 528 528

Identyfikator gminy TERYT: 1433053

Adres e-PUAP: khdf6q646t/skrytka

Uchwała nr XLIII/302/2017

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2017 rok

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

Treść

UCHWAŁA NR XLIII/302/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE
z dnia 26 kwietnia 2017 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Łochów  na 2017 rok


 Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212,  art. 215,  art. 217, art. 235, art. 236, art. 237,   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:


§ 1.


Wprowadza się w budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach  i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.


§ 2.


Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:
1) dochody 75.396.983,30 zł, w tym: dochody bieżące 69.718.220,58 zł, dochody majątkowe 5.678.762,72 zł,
2) wydatki 78.179.841,88 zł, w tym: wydatki bieżące 64.208.704,58 zł, wydatki majątkowe 13.971.137,30 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 2a.   


§ 3.


1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 2.782.858,58 zł, który zostanie pokryty kredytami, pożyczkami i wolnymi środkami.
2. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie  5.197.209,86 zł,
2) rozchody budżetu  w kwocie   2. 414.351,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 4.


Zmienia się plan wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 5.


Zmienia się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. zgodnie z załącznikami Nr  5 i 5a do niniejszej uchwały.


§ 6.


Ustala się plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 7.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 8.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Andrzej Suchenek

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij